Trainingen

In Perspectief verzorgt diverse trainingen waaronder ‘CMFT-training’, ‘HSP-training’ en ‘Leven met aandacht’.

CMFT-trainingen

KTNO-erkenning K12113: Connect Mirror neuron Focus Therapy (CMFT)

Waar staat CMFT voor?
CMFT staat voor connect, mirror neuron focus therapy. Het is een nieuwe (sinds 2018) doeltreffende en milde therapievorm met krachtige werking, waarin de CMFT-hulpverlener en client samen focussen op de klacht van de client.

Die klacht wordt primair door de client fysiek ervaren. Client en CMFT-hulpverlener blijven er met hun volle aandacht erbij. Doordat de CMFT-hulpverlener op een betrokken wijze gericht is/ focust op de client die de klacht heeft geuit, worden diens spiegelneuronen actief. Hierdoor ervaart de CMFT- hulpverlener wat de client ook ervaart. Dit is een heel natuurlijk proces waarin beiden verbonden zijn.

Het is te vergelijken met een moeder, wiens hart pijn doet als ze haar kind ziet lijden. In de verbondenheid die ontstaat ervaren beiden de pijn/ emotie, die in dit contact af kan vloeien.

Hoe is CMFT ontstaan?
De methode is ontstaan in het voorjaar van 2018 in de praktijk van Guus Molenaar ‘In Perspectief’. Hij had al veel ervaring met hulpverlening. O.a. met EMDR, Brainspotting, TPM, EFT en andere methodes. Er was een cliënt waar gangbare traumabehandelingen niet aansloegen. Guus vertelt hierover:

“Ik dacht er veel over na en onderscheidde de werkzame factoren van diverse vormen van trauma- en hechtingstherapie. Ik ging na wat mij zelf ooit had geraakt. Maar toch, hoe kan ik hiermee iets werkzaams maken dat de cliënt kan helpen? Dit bleef in mijn brein rondzingen. Het gebeurde tijdens een sessie met deze cliënt, waarbij ik tegenover haar zat. Ineens werd ik mij bewust wat te doen. Ik volgde mijn ingeving en zei haar alleen: ‘focus op je lichaam en op mijn ogen en dan zal het gebeuren.’ Ze deed het en bij haar ontstond hierdoor herstel in verbinding en kwam er blijdschap.” Guus is het vanaf dat moment gaan ontwikkelen

Wat gebeurt er eigenlijk tijdens een CMFT-sessie?
 • In deze overwegend non-directieve en overwegend non-cognitieve vorm van hulpverlening kan het limbische brein en het lichaam de opgebouwde spanning loslaten. De hierboven genoemde klachten nemen vervolgens nadrukkelijk af en kunnen vaak geheel (!) verdwijnen (bijv. triggers, trauma).
 • Neurogenese - hersenen maken nieuwe verbindingen; zeker bij vroegkinderlijk trauma is dat erg belangrijk, omdat de hypothese is dat alsnog een ontwikkelingsstadium dat werd overgeslagen kan worden doorlopen, waardoor client beter met situaties leert om te gaan en zichzelf beter leert gerust te stellen
 • Verbinding - als ‘hoofd- of als bijproduct’. Mensen leren om zich te verbinden met de CMFT- hulpverlener, waardoor velen ons vertellen dat de behandeling zelfs als fijn wordt ervaren…. In die verbinding kan het brein véél beter processen en vindt er verwerking, neurogenese, heling en affectregulatie plaats, waardoor het herstel enorm bevorderd wordt

 • Hoe verloopt een CMFT-proces?
 • Als er voldoende vertrouwen is opgebouwd, client in staat is naar diens lichamelijke beleving te gaan, en er voldoende aandacht is geweest voor de veiligheid van de client, gaan CMFT- hulpverlener en client tegenover elkaar zitten
 • Client focust na activatie van de klacht op de lichamelijke beleving. Blijft dus niet in de situatie
 • De CMFT-hulpverlener is opgeleid om dit proces te begeleiden en steunt client in/ door de verbinding, waardoor client zich gezien en erkend voelt
 • Het proces is af als er geen intensiteit meer wordt ervaren in het lichaam.

 • Helpt CMFT bij werk gerelateerde problemen?
 • Werk gerelateerd gaat natuurlijk niet buiten de individuele persoon om. Als er stress of spanning is over werk gerelateerde zaken, helpt CMFT die zowel te reduceren als ook het irreële element te elimineren. Bijvoorbeeld een werknemer die zit met faalangst, idee niet te deugen of rondloopt met het idee dat alles van hem of haar afhankelijk is. Of last heeft van een overdreven vorm van perfectionisme/ oververantwoordelijkheid die kan leiden tot burn-out. Spanningen uit intercollegiale verhoudingen. Dit alles kan meestal tot normale proporties teruggebracht worden, zodat de stress als functioneel kan worden beleefd

 • Op welke basis functioneert CMFT?
 • Op basis van de neurologische en neurobiologische wetenschap, de hechtingstheorie, de psychologie en betrokkenheid van de hulpverlener.

 • Wil je meer lezen, je verder oriënteren of je opgeven? Zie cmft.nl of vul het opgaveformulier in.

  Heb je interesse? Voor meer informatie, data trainingen en opgave voor een CMFT training: zie de website cmft.nl

  Ervaringen deelnemers van de CMFT-training

  Hoog gevoeligheid training

  (HSP) KTNO-erkenning onder nr. K12114: HSP training

  Neem jij ‘alles’ waar...

  en

  Voel jij ‘alles’ aan...

  - En voel je je hierdoor regelmatig overprikkeld of overspoeld, gestrest, onzeker, leeg, leeggezogen, onbegrepen, zó anders?
  - Heb je op het werk en/of in privé het gevoel dat het je teveel wordt en ligt er een burn-out op de loer?

  Wil jij leren:
  - Vanuit de kracht van je hooggevoeligheid te leven;
  - Waarnemingen te beperken;
  - Gezonde grenzen te hanteren tussen jouw gevoel en het gevoel van de ander;
  - Chronische stress af te bouwen?

  Kom dan ook naar de training. De training komt niet uit de lucht vallen. Ik heb me er theoretisch en praktisch met twee collega’s goed in verdiept, omdat ongeveer een op de vijf mensen, en in mijn praktijk gemiddeld nog meer, soortgelijke klachten vertonen. Bijvoorbeeld verhoogde gevoeligheid voor burn-out. Snel overprikkeld, gestrest en vermoeid zijn. Dat gaat helaas niet over na een goede nachtrust. Er blijkt iets meer nodig te zijn dan (nacht)rust.

  Deze klachten kunnen grote invloed op de prestaties op het werk hebben. Hooggevoelige mensen voelen zich vaak meer dan gemiddeld verantwoordelijk, nemen anders waar. Dat laatste maakt dat ze zich minder goed begrepen voelen en ze door reacties van hun omgeving gaan twijfelen aan hun eigen waarnemingen. Dat maakt hen helaas onzeker.

  Ook ben ik eerder uitgenodigd een workshop over HSP en werk te geven, wat ik ook met veel plezier gedaan heb. De training is al eerder door ons gegeven. Gaandeweg hebben we vele cliënten kunnen helpen met inzichten en oefeningen om te leren omgaan met de nadelige aspecten van HSP. Daardoor konden ze in toenemende mate in hun kracht komen te staan, die gemiddeld genomen groter is dan van gemiddelde mensen. Het verbaast dan niet dat velen zich nogal enthousiast hierover uitten. Bij deze dan is die training er weer, die ik geef tezamen met een hoog gevoelige collega met een warm hart voor mensen. Zij is tevens bekend is met deze training

  Bekijk hier de flyer

  Ervaringen deelnemers van de HSP-training

  Leven met aandacht

  Training ‘Leven met aandacht’. Dit is een variant op mindfulness, dat wetenschappelijk zijn effectiviteit bewezen heeft bij o.a. depressieve klachten, piekeren, paniekgevoelens, pijnklachten, verslavingen, verwerkingsproblemen, dwangklachten etc. Bewustwording van patronen en beter leren omgaan met stress, depressieve en andere nare gevoelens. Groei in ontspannen, bewust en alert leven vanuit het heden en leren aandacht te geven aan wat gaande is in ons. Verder het bewustwordingsproces bevorderen door aandacht en andere oefeningen.

  Als je deze training gevolgd hebt, ben je in principe in staat om in toenemende mate bewust in het hier en nu te leven. Zo ben je in staat om gewoontepatronen te herkennen en met de handvatten die je meekrijgt die ten goede te beïnvloeden zonder voortdurend te hoeven blijven oordelen over jezelf als er iets niet goed gaat. Je leert om in contact met jezelf te komen. Je bent in toenemende mate bewust van je emoties, die je helpen om te herkennen wat er in je gaande is en je hebt dan geleerd hoe daarmee om te gaan. Ook ben je bewuster van wat er in je lichaam omgaat, zodat je lichaam een bondgenoot wordt op weg naar het veranderingsproces dat je voor ogen hebt. Je kunt je ademhaling inzetten om tot rust te komen. De training helpt je om in de rust te komen. Je krijgt handvatten mee om in plaats van maar voort te jagen stiltemomenten in je leven in te bouwen.

  Contra-indicatie om aan deze training deel te nemen: als je last hebt van hypochondrie of midden in een depressie zit. Laat s.v.p. d.m.v. het invullen van een opgaveformulier weten of je interesse hebt deze training te volgen.

  Ervaringen deelnemers leven met aandacht

  Opgaveformulier

  Vul onderstaand formulier in als u deel wilt nemen aan, of interesse hebt in een van onze trainingen.

  Gegevens

  Geboortedatum:

  Training


  Versturen

  Mocht u binnen drie dagen niets vernomen hebben, neem dan telefonisch contact op.