Werkwijze

Binnen ‘In Perspectief’ schenken we aandacht aan de volgende aspecten van ons mens zijn: het lichamelijke, het emotionele, het mentale, het gedragsmatige, de sociale en de geestelijk / spirituele dimensie. De onderlinge facetten hebben verband met elkaar en beïnvloeden elkaar. We hebben een holistische wijze van kijken naar de mens: het ene aspect beïnvloedt de andere. Hieruit volgt dat je het volgende kunt verwachten.

Wat kun je verwachten?Toelichting. Wanneer er in het leven veel spanningen en emoties zijn geweest die niet goed verwerkt zijn, dan worden die in het lichaam en limbische brein opgeslagen.

Via een lichaamsgerichte benadering met volle aandacht voor je lichaam leer je om de lichamelijke gewaarwordingen (en gevoelens) er te laten zijn. Dat is natuurlijk in het begin wel spannend, maar je zult snel zien dat dit in de regel vrij snel en goed werkt. Bovendien helpt het je om niet langer genadeloos met jezelf om te gaan (het moet over zijn, niet zeuren, maar doorgaan, jezelf bekritiseren etc.). Deze harde benadering houdt spanning in het lichaam vast waardoor de klacht blijft bestaan. Dat is dus niet helpend. Daarom wordt je geleerd om je lichaam als een instrument te gebruiken, die je kan helpen om de pijn te laten afvloeien, meer bij jezelf te blijven, in contact met jezelf en anderen te staan en bewust te worden van wat er in je gebeurt. Dit werkt identiteitsversterkend.
In dit verband helpt het ook om met aandacht (mindful) te leren leven.
Toelichting. Wanneer je veel nare situaties en/of trauma’s hebt meegemaakt, die niet goed verwerkt zijn, dan wordt dat niet alleen in het lichaam opgeslagen, maar ook in het emotionele brein. Dat brein noemen we ook wel het limbische brein. Onderdeel daarvan is de amygdala (er zijn er twee van). Die registreren alles wat mogelijk aan gevaar op je pad komt. Wanneer de gevoelsbrein dus overbelast is door stress, angsten etc., dan functioneer je niet zo lekker. Je wordt dan snel getriggerd. Dat merk je aan een overdreven reactie op een rationeel gezien vrij onschuldige situatie.

D.m.v. een gevoelsgerichte benadering, waarbij gebruik wordt gemaakt van inzichten uit de neurologie, neurobiologie, psychologie en hechtingsleer werken we aan neutraliseren of verwerken van deze heftige, vaak ook traumatische prikkels.

Vier van de door mij gebruikte favoriete methoden lees je hieronder. De eerste is voor mij het meest favoriet: 1. CMFT. Dit staat voor Connect Mirror neuron Focus Therapy. Deze milde, buitengewoon krachtige en verbonden therapeutische vorm is er sinds voorjaar 2018 en is inmiddels ruim 2500 keer toegepast. Het is een manier van behandelen voor heel diverse klachten. In bijzonder (vroegkinderlijk) trauma, verlatingsangst, hechtingsangst ofwel bindingsangst als ook psychosomatische klachten. Hiervan ben ik grondlegger. U kunt er uitgebreid over lezen op de site genaamd www.cmft.nl, waar overigens ook voor hulpverleners de optie wordt gegeven hoe CMFT-hulpverlener te kunnen worden.

1. www.cmft.nl
2. Klik voor website Brainspotting of klik hier voor het door mij geschreven artikel over Brainspotting
3. Oefeningen met gebruik van het Voorstellingsvermogen, bijvoorbeeld tijdens behandeling met de Integratieve Benadering
4. Transformation Prayer Ministry (TPM)
5. EMDR. Sinds ik met CMFT en Brainspotting behandel, ben ik niet meer zo enthousiast over EMDR.
Toelichting. Op dit niveau moet gedacht worden aan het bereiken van veranderingsprocessen op cognitief niveau. Dit heeft te maken met inzicht in allerlei denkprocessen die je toepast, maar niet werkzaam zijn gebleken. Die kunnen veranderd worden. In de reguliere psychologie is hier altijd al wel veel aandacht voor geweest. Het is ook wezenlijk, als het passend bij de hulpvraag wordt toegepast.

Helpend kan zijn de principes van de Transactionele Analyse, de RET (Rationeel Emotieve Therapie), diverse oefeningen en opdrachten die hun effect bewezen hebben, rollenspellen (dan ligt er ook een link naar het gevoelsbrein). Ook inzichtgevende therapie, oefeningen omtrent gedachten beheersing, met aandacht leven. Een ander mooi instrument dat ik in dit kader toepas is Acceptance and Commitment Therapy.
Toelichting. Uiteindelijk gaat het erom dat ons gedrag verandert, waardoor het (nare) gevoel meestal ook verandert. Soms kunnen we, zoals bij het gevoelsbrein is verwoord, het brein helpen om blokkades op te heffen, waardoor het gevoel eveneens verandert. Vaak is het helpend als dat voorafgaat aan een cognitief – gedragsmatige benadering.
Het is al met al belangrijk dat het gedrag dat ons (en anderen) hindert verandert. Als blokkades via het gevoelsbrein opgelost worden, verandert het gedrag eigenlijk min of meer automatisch, hoewel bepaalde patronen wel veranderd dienen te worden.

Bij alle beschreven zes hoofdstromen dient ander gedrag in meer of mindere mate aangeleerd te worden.
Helpend kan zijn om onder begeleiding gedragspatronen te veranderen, aanmoediging, steun vinden en te leren uit te stappen. De positieve ervaringen kunnen dan de negatieve patronen a.h.w. overschrijven. Zoals vermeld gaat het gepaard met eerder genoemde helpende principes.
Toelichting. De mens is ‘wired for connection’. Met andere woorden, zonder verbinding met anderen komen we niet tot onze bestemming. Het is een doel op zich om te leren verbinding te ervaren in het therapeutische contact en om jezelf te verbinden met anderen. Dat geldt voor sociale contacten in het algemeen maar nog meer in voor jou belangrijke contacten met partners, vrienden, familie. Relatietherapie kan op zijn plaats zijn.

In dit verband wordt vooral gebruik gemaakt van Emotionally Focussed Therapy (EFT waarvan Sue Johnson de grondlegster is), de contextuele benadering, een Taal Erbij, ‘de Ontmoeting’, dat sterk op verbinding maken is gericht, ontleend aan Hedy Schleifer etc. Als er sprake is van diepe triggers of trauma’s, zal er meestal eerst traumaverwerking plaatsvinden. Dan werkt de relatietherapie een stuk sneller en gemakkelijker. Rollenspellen kunnen bovendien heel werkzaam zijn.
Toelichting. Deze stroom is vooral voor gelovigen of voor degenen die levensvragen hebben. Ik kom daarmee als je dat zelf echt wenst. Dit kan filosofisch van karakter zijn, maar ook praktisch. Je kunt in het leven immers ook geestelijk vastgelopen zijn. Je voelt je schuldig, je voelt schaamte. Je worstelt met je godsbeeld, je ervaart God niet, noch de leiding die God verlangt te geven. Je vraagt je af: hoe verhoudt zich wat ik meemaak met God? Waar is Hij dan? Wanneer deze stroom belangrijk voor je is, wordt het verweven in de eerder genoemde 5 stromen, die natuurlijk ook op de achtergrond mee kunnen resoneren. Als je niet gelovig bent, wordt dit vanzelfsprekend gerespecteerd.

In deze geestelijk/ spirituele hoofdstroom kan ook Transformation Prayer Ministry (TPM), toegepast worden. Zie TPM proces uitgelegd.
Verder ben ik ook vertrouwd met principes vanuit het gedachtegoed van bijvoorbeeld Leanne Payne en Zegenend Helpen. Ze staan voor een diep accepterende wijze van mensen, wat er ook mis is gegaan en sluiten zonder oordeel en heilzaam aan waar de mens is, zoals die is.

Er wordt rekening gehouden met inzichten uit de (ontwikkelings-, gedrags- en cognitieve) psychologie, neurologie, neurobiologie en van hechtingstheorieën. De helpende inzichten uit verschillende benaderingen zijn geïntegreerd. De benaderingswijze is meestal intuïtief.
Ook kan 'In Perspectief' desgewenst overleg plegen met psychologen, psychiaters e.a. deskundigen.