Werkwijze

Binnen ‘In Perspectief’ is aandacht voor de volgende aspecten van het mens zijn: het rationele, het emotionele, het lichamelijke, het geestelijke en het sociale aspect. De onderlinge aspecten hebben verband met elkaar en beïnvloeden elkaar. Wij zijn immers een (holistische) eenheid.

Wat kun je verwachten?

Ik wil graag zes gebieden onderscheiden, die in de realiteit vaak in elkaar overlopen. Een en ander geeft wel richting voor hoe er bij ‘In Perspectief’ wordt gedacht en welke benadering er bij jouw hulpvraag gekozen kan worden (+waarom).


Toelichting. Wanneer er in het leven veel spanningen en emoties zijn geweest die niet goed verwerkt zijn, dan wordt dat in het lichaam opgeslagen. Vaak gepaard gaand met lichamelijke klachten en/of niet ervaren van het lichaam.

Via een lichaamsgerichte benadering met volle aandacht voor je lichaam leer je om de lichamelijke gewaarwordingen (en gevoelens) er te laten zijn. Dat is natuurlijk in het begin wel spannend, maar je zult snel zien dat dit in de regel vrij snel en goed werkt. Bovendien helpt het je om niet langer genadeloos met jezelf om te gaan (het moet over zijn, niet zeuren, maar doorgaan, jezelf bekritiseren etc.). Deze harde benadering houdt spanning in het lichaam vast waardoor de klacht blijft bestaan. Dat is dus niet helpend. Daarom wordt je geleerd om je lichaam als een instrument te gebruiken, die je kan helpen om de pijn te laten afvloeien, meer bij jezelf te blijven, in contact met jezelf en anderen te staan en bewust te worden van wat er in je gebeurt. Dit werkt identiteitsversterkend.
In dit verband helpt het ook om met aandacht (mindful) te leren leven.
Toelichting. Wanneer je veel nare situaties en/of trauma’s hebt meegemaakt, die niet goed verwerkt zijn, dan wordt dat niet alleen in het lichaam opgeslagen, maar ook in het emotionele brein. Dat brein noemen we ook wel het limbische brein. Onderdeel daarvan is de amygdala (er zijn er twee van). Die registreren alles wat mogelijk aan gevaar op je pad komt. Wanneer de gevoelsbrein dus overbelast is door stress, angsten etc., dan functioneer je niet zo lekker. Je wordt dan snel getriggerd. Dat merk je aan een overdreven reactie op een rationeel gezien vrij onschuldige situatie.

D.m.v. een gevoelsgerichte benadering, waarbij gebruik wordt gemaakt van inzichten uit de neurologie werken we aan neutraliseren of verwerken van deze heftige, vaak ook traumatische prikkels.
Hoe? Dat is afhankelijk van wat bij jou het beste past. Vier van de door mij gebruikte favoriete methoden zijn Brainspotting (Klik hier voor het artikel over brainspotting.), Integratieve Benadering,
Het gebruik van het Voorstellingsvermogen.
Connect Mirror neuron Focus Therapy, afgekort als CMFT Waar staat CMFT voor?
C - connect
De therapeut verbindt zich met de cliënt door oogcontact. Dit is ook gelijk het originele en krachtige van deze methode.
M - mirror (neuron)
Spiegelneuronen doen hun werk, als je verbinding hebt. Dit maakt dat je samen dingen kan beleven.
F - focus
De focus wordt voor beide continu gelegd op verbinding, wat er gebeurt in je lichaam en in wat je voelt.
T - therapy
Het is een manier van behandelen, voor heel diverse (psychosomatische e.a.) klachten in een therapeutische setting. Hiervan ben ik grondlegger. U kunt er binnenkort uitgebreider over lezen op de site in ontwikkeling genaamd www.cmft.nl
Het blijkt een goede en verbonden wijze van verwerken van trauma’s in het algemeen en kind- en jeugdtraumata in het bijzonder. Ook is het werkzaam op psychosomatische klachten gebleken. (klik hier voor meer informatie). Verder bied ik diverse effectieve oefeningen aan. Een andere werkzame methode die in dit verband toegepast kan worden is EMDR. Sinds ik aan CMFT en Brainspotting doe pas ik EMDR eigenlijk niet meer toe.

Klik hier om meer te lezen over het ontstaan van CMFT

Toelichting. Op dit niveau moet gedacht worden aan het bereiken van veranderingsprocessen op cognitief niveau. Dit heeft te maken met inzicht in allerlei denkprocessen die je toepast, maar niet werkzaam zijn gebleken. Die kunnen veranderd worden. In de reguliere psychologie is hier altijd al wel veel aandacht voor geweest. Het is ook wezenlijk, als het passend bij de hulpvraag wordt toegepast.

Helpend kan zijn de principes van de Transactionele Analyse, de RET (Rationeel Emotieve Therapie), diverse oefeningen en opdrachten die hun effect bewezen hebben, rollenspellen (dan ligt er ook een link naar het gevoelsbrein). Ook inzichtgevende therapie, oefeningen omtrent gedachten beheersing, met aandacht leven. Een ander mooi instrument dat ik in dit kader toepas is Acceptance and Commitment Therapy.
Toelichting. Uiteindelijk gaat het erom dat ons gedrag verandert, waardoor het (nare) gevoel ook verandert. Soms kunnen we, zoals bij het gevoelsbrein is verwoord, het brein helpen om blokkades op te heffen, waardoor het gevoel eveneens verandert. Niet zelden is het helpend als dat voorafgaat aan een cognitief – gedragsmatige benadering.
Het al met al belangrijk dat het gedrag dat ons (en anderen) hindert verandert. Als blokkades via het gevoelsbrein opgelost worden, verandert het gedrag eigenlijk min of meer automatisch, hoewel bepaalde patronen wel veranderd dienen te worden.

Bij de andere vijf beschreven hoofdstromen dient ander gedrag meestal aangeleerd te worden en is het belang van gedragsmatige therapie niet gering.
Helpend kan zijn om onder begeleiding gedragspatronen te veranderen, aanmoediging, steun vinden en te leren uit te stappen. De positieve ervaringen kunnen dan de negatieve patronen a.h.w. overschrijven. Zoals vermeld gaat het gepaard met eerder genoemde helpende principes.
Toelichting/ De mens is ‘wired for connection’. Met andere woorden, zonder verbinding met anderen komen we niet tot onze bestemming. Het is een doel op zich om te leren verbinding te ervaren in het therapeutische contact en om jezelf te verbinden met anderen. Dat geldt voor sociale contacten in het algemeen maar nog meer in voor jou belangrijke contacten met partners, vrienden, familie. Relatietherapie kan op zijn plaats zijn.

In dit verband wordt vooral gebruik gemaakt van Emotionally Focussed Therapy (EFT waarvan Sue Johnson de grondlegster is), de contextuele benadering, een Taal Erbij, ‘de Ontmoeting’, dat sterk op verbinding maken is gericht, ontleend aan Hedy Schleifer etc. Als er sprake is van diepe triggers of trauma’s, zal er meestal eerst traumaverwerking plaatsvinden. Dan werkt de relatietherapie een stuk sneller en gemakkelijker. Rollenspellen kunnen bovendien heel werkzaam zijn.
Toelichting. Deze stroom is vooral voor gelovigen of voor degenen die levensvragen hebben. Ik kom daarmee als je dat zelf echt wenst. Dit kan filosofisch van karakter zijn, maar ook praktisch. Je kunt in het leven immers ook geestelijk vastgelopen zijn. Je voelt je schuldig, je voelt schaamte. Je worstelt met je godsbeeld, je ervaart God niet, noch de leiding die God verlangt te geven. Je vraagt je af: hoe verhoudt zich wat ik meemaak met God? Waar is Hij dan? Wanneer deze stroom belangrijk voor je is, wordt het verweven in de eerder genoemde 5 stromen, die natuurlijk ook op de achtergrond mee kunnen resoneren. Als je niet gelovig bent, wordt dit vanzelfsprekend gerespecteerd.

In deze hoofdstroom kan een andere favoriete methode: Transformation Prayer Ministry (TPM), goed toegepast worden bij zaken die onder de 2 e hoofdstroom vallen, waar veel innerlijke overtuigingen niet in één lijn met de Bijbel zijn en dus veel pijn veroorzaken kunnen. Zie ook TPM proces uitgelegd. Verder ook principes vanuit het gedachtegoed van bijvoorbeeld Leanne Payne.

Er wordt ook rekening gehouden met inzichten uit de (ontwikkelings-, gedrags- en cognitieve) psychologie, neurologie en van hechtingstheorieën. De helpende inzichten uit verschillende benaderingen worden waar helpend is geïntegreerd. De benaderingswijze is meestal intuïtief.
Ook kan 'In Perspectief' desgewenst overleg plegen met psychologen, psychiaters e.a. deskundigen.